किन नेपालीहरु एक हुनु पर्छ अब ?

किन नेपालीहरु एक हुनु पर्छ अब ?
 किन अहिले ?
हामी किन यहाँ पुग्यौ ?
Video:
Why we Nepalis have to unite for our better future